Sommarpraktik för ingenjörer

Du som studerar till ingenjör kan göra din sommarpraktik hos oss. Vi söker dig som vill vara med och rädda liv varje dag.

Ta chansen att redan nu under studietiden få en inblick i ditt framtida yrkesval, få praktisk erfarenhet och knyta värdefulla kontakter.

Om du har andra planer under sommaren, kanske du vill göra ett projekt eller ex-jobb hos oss under någon av årets andra årstider.

Introduktionsdag

Som praktikant inleder du sommaren med en välkomstdag, då du får en inblick i vår organisation samtidigt som du får träffa de andra praktikanterna inom Landstingsservice.

Landstingsservice

Hos oss i Landstingsservice har landstinget samlat alla servicetjänster för att underlätta arbetet för vården och landstingets övriga verksamheter.

Vi har ett öppet och engagerat arbetsklimat, där arbetsglädjen står i fokus och där vi arbetar för att varje dag bli lite bättre.

Vi finns i hela Kalmar län och erbjuder en samlad bred kompetens.

Bygg- och förvaltarenheten samt Fastighetsdrift...

  • finns på sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik.
  • förvaltar och ansvarar för drift och teknisk service av landstingets cirka 200 byggnader.
  • är en strategisk fastighetsägare och en effektiv och professionell lokalförsörjare.