Tekniksprånget ledde till sommarpraktik

Clara Rydholm gjorde ett väldigt bra jobb under sin Tekniksprånget-praktik. Så bra att hon fick vara kvar och göra praktik under sommaren.

- Det är skönt att känna att man gör lite nytta, säger hon.

I mitten av februari började Clara Rydholm sin Tekniksprånget-praktik på enheten Fastighetsdrift i Västervik. Där har hon bland annat digitaliserat nyckel- och låssystemet, inventerat låsen, sett till att de gamla dokumenten stämmer och lagt in dem i ett datorprogram. Utöver detta större projekt gjorde hon även mindre projekt om utrymningsvägar, brandsäkerhet och kemikaliehantering.

- I början fick jag gå med ingenjörer och se vad de gör, men sedan blev jag mer självständig. Jag satt själv med nyckelsystemet, men fick hjälp av både ingenjörerna och snickarna när jag behövde.

Under våren fick hon göra studiebesök inom olika verksamheter där ingenjörer huserar, som exempelvis medicinteknik, miljö, IT och bygg.

- Det är kul att få se vad de olika ingenjörerna gör. Med samma utbildning kan man göra så många olika saker, säger hon.

Clara Rydholm trivs på landstinget och är nöjd med praktikupplägget.

- Jag har varit mest på sjukhuset i Västervik och där tycker jag att stämningen har varit väldigt bra. Jag har fått eget ansvar, men hela tiden fått stöd när jag behöver det.

Vad har du fått för bild av landstinget under din tid här?

- Jag ser hur stort landstinget är, att det inte bara är vården. Och jag har träffat flera medarbetare som har tagit sig vidare, alltså bytt områden och utvecklats inom organisationen. Och det verkar roligt.