"Perfekt att göra praktik här"

- Här är perfekt att göra praktik, eftersom man får se så många olika sidor av ingenjörsyrket på en och samma arbetsplats.

Det säger Hilda Tove och Fredrik Jonsson, som under fyra höstmånader 2015 gjorde praktik med praktiklön, som en del i Tekniksprånget.

- Det var väldigt givande och lärorikt, eftersom man fick se många ingenjörsyrken både genom vanlig praktik och genom studiebesök, säger Hilda Tove.

"Känner sig som en anställd"

De berättar att de fick se och göra mycket, bland annat delta i olika byggprojekt och lära sig hur man ritar utrymningsplaner och planritningar i datorn. De var även med och organiserade höstens stora fläktstopp, där funktionen för att stänga av samtlig ventilation till länssjukhuset testades.

- Man kände sig verkligen som en anställd på arbetsplatsen. Istället för att gå bredvid och titta på fick man göra riktiga arbetsuppgifter. Det kändes som att jobba som ingenjör under en kort tid, och man har nu bra möjligheter att fundera på vilken inriktning man är mest intresserad av, säger Fredrik Jonsson.

Något som var extra roligt under praktiken?

- Ja, att få lära sig och se hur många olika delar som ligger bakom en så omfattande verksamhet som landstingets. Det var svårt att föreställa sig innan vi blev en del av den, svarar de.