Inom vilka specialiteter finns prova-på tjänsten?

Vi erbjuder prova-på tjänsten inom följande områden:

• Barnmorska
• Barnsjuksköterska
• Anestesisjuksköterska
• Intensivvårdssjuksköterska
• Operationssjuksköterska