St-läkare

ST i Landstinget i Kalmar län

Förutsättningar för att fullgöra en ST-utbildning i Landstinget i Kalmar län är goda.

Det finns ST-block inom ca 35 av dom registrerade specialiteterna. I den mån det behövs kan randningar göras vid framförallt Universitetssjukhuset i Linköping men vid behov även vid andra sjukhus och även andra universitetssjukhus.

För de övergripande kompetensmålen som är gällande för varje specialitet erbjuder vi ett omfattande kursprogram, där vi också samarbetar med Blekinge landsting och region Kronoberg. Kurserna, i övergripande kompetensmål, betalas av landstinget centralt och riktar sig till samtliga specialiteter, d v s olika specialiteter går kurserna tillsammans.

Varje klinik/enhet har en egen utbildningsbudget för att täcka ST-läkarnas behov av specialitetskurser samt behov av externa randningar.

De ST-läkare som är intresserade bjuds in till träffar för att reflektera, med s.k Balint-teknik, kring sin situation som ST-läkare. Detta sker i internatform och betalas av landstinget centralt.

Landstinget bedriver också egen handledarutbildning. Vi har också genomfört ett seminarium kallat " handledning på handledningen" med syfte att handledarna ska få träffas för att prata om gemensamma problem i handledningen och också få direkt handledning i mer komplicerade handledningsproblem.

Till hjälp i ST-utbildningen har vi ett modernt kliniskt träningscentrum med bland annat simulatorer för endoskopisk och laparaskopisk kirurgi.

Alla kliniker/enheter är fullt medvetna om att ST-läkarna är utbildningsläkare med speciella behov av handledning, teoretisk utbildning mm.