ST i allmänmedicin

Som specialist inom allmänmedicin får du arbeta i en välfungerande primärvård där nationella mätningar ger höga betyg för kvalitet och tillgänglighet!

Anpassad utbildning

Under din specialisttjänstgöring får du en bred och anpassad utbildning vid någon av länets hälsocentraler där det finns fast anställda specialister i allmänmedicin som är utbildade handledare.

Tiden på hälsocentralen varvas med utbildning vid något av länets tre sjukhus i Västervik, Oskarshamn eller Kalmar.

I början av utbildningen upprättas ett kontrakt och ST-planering tillsammans med din handledare och din studierektor. Utbildningen är individuellt planerad och följer riktlinjerna i specialitetens målbeskrivning.

Nära kontakt med din handledare

Du har samma huvudhandledare under hela din ST-tjänstgöring. Under utbildningstiden på sjukhuset erbjuds du dessutom en klinisk handledare på kliniken, samtidigt som du kan ha fortsatt handledning med din huvudhandlare på hälsocentralen.

Att utbildningen fungerar är reglerat i en kravspecifikation som alla utbildningsenheter måste uppfylla.

Det här får du hos oss:

  • Anställning vid någon av våra välfungerande hälsocentraler.
  • Länsövergripande ST-utbildningar som uppfyller Socialstyrelsens krav enligt nya målbeskrivningen.
  • Återkommande gemensamma kurser och träffar för specialister och ST-läkare i allmänmedicin.
  • Regelbundna utbildningsträffar tillsammans med dina ST-kollegor.
  • Möjligheter till psykolog- eller kuratorsledd grupphandledning.
  • Goda möjligheter till forskning eller särskild ST-tjänst med forskningsinriktning.
  • Möjlighet att delta vid de nationella ST-läkardagarna.
  • Individuell utbildningspeng 20 000 kr/år
  • Resurser och tid avsatt för "Mitt i ST-utvärdering" och specialistexamen.

Slutligen...

får du efter avslutad specialisttjänstgöring i allmänmedicin ett fantastiskt kul och utvecklande jobb som specialist i allmänmedicin i Kalmar län!