ST i allmänpsykiatri

Som specialist i psykiatri får du arbeta i en välfungerande psykiatri med det övergripande målet ”Sveriges bästa psykiatri”!

Anpassad utbildning

Under din specialisttjänstgöring får du en bred och anpassad utbildning antingen vid psykkliniken i Västervik eller Kalmars psykiatriska klinik. På respektive klinik finns fast anställda specialister som också är utbildade handledare.

Arbete inom slutenvården varvas med arbete inom öppenvården i Västervik, Oskarshamn och Kalmar.

I början av utbildningen upprättas ett ST-kontrakt tillsammans med din handledare och din studierektor. Utbildningen är individuellt planerad och följer riktlinjerna i specialitetens målbeskrivning.

Nära kontakt med din handledare

Du har samma huvudhandledare under hela din ST-tjänstgöring. Även under randningsperioder har du kvar din huvudhandledare. Under randning på andra kliniker har du dessutom en handledare på respektive klinik.

Det här får du hos oss:

● Anställning antingen på psykkliniken i Kalmar eller Västerviks psykiatriska klinik.

● ST-utbildningar som uppfyller Socialstyrelsens krav enligt nya målbeskrivningen.

● Återkommande gemensamma kurser och träffar för specialister och ST-läkare i allmänpsykiatrin.

● Möjlighet att delta vid nationella ST-läkardagar.