ST på Länssjukhuset i Kalmar

Länssjukhuset i Kalmar är länets största sjukhus med ett upptagningsområde på ca 140000 invånare. Sjukhuset har ca 350 vårdplatser och 2000 anställda.

Vi har kompetens att utbilda ST-läkare inom ett 25–tal olika specialiteter, inklusive gren- och tilläggsspecialiteter.

Landstinget erbjuder ett gemensamt utbildningspaket inom de övergripande målbeskrivningarna.

Planering för varje ST-block sker mellan ST-läkaren, handledaren och verksamhetschefen. Det finns goda ekonomiska förutsättningar för de kurser och randningar som behövs för att bli specialist inom respektive specialitet.

Under de senaste 20-25 åren har sjukhuset moderniserats genom att man ständigt bygger nya och ändamålsenliga byggnader och lokaler anpassade för modern sjukvård.

Det finns en uttalad ambition att förbättra möjligheterna till att forska på ett länssjukhus. Nyligen har ett nytt Kliniskt träningscentrum invigts med moderna simuleringsapparater för endoskopiska och laparaskopiska operationer och i övrigt finns utrustning för träning av olika moment i vården som HLR, Ceps mm.

Landstinget kommer att ta emot 20 läkarstudenter/termin från Linköpings Universitet, från VT 2019, i form av decentraliserad läkarutbildning. Gäller från termin 6."

Välkommen att höra av dig om du är intresserad att göra ST-utbildning på Länssjukhuset!