ST på Länssjukhuset i Kalmar

Länssjukhuset i Kalmar är länets största sjukhus med ett upptagningsområde på ca 140000 invånare.

Vi har kompetens att utbilda ST-läkare inomca 25 olika specialiteter, inklusive gren- och tilläggsspecialiteter.

Landstinget erbjuder ett gemensamt utbildningspaket inom de övergripande målbeskrivningarna.

Planering för varje ST-block sker mellan ST-läkaren, handledaren och verksamhetschefen. Det finns goda ekonomiska förutsättningar för de kurser och randningar som behövs för att bli specialist inom respektive specialitet.

Under de senaste åren har sjukhuset moderniserats genom att man ständigt bygger nya och ändamålsenliga byggnader och lokaler anpassade för modern sjukvård.

Det finns en uttalad ambition att förbättra möjligheterna till att forska på ett länssjukhus. På länssjukhuset finns ett Kliniskt träningscentrum med moderna simuleringsapparater för endoskopiska och laparaskopiska operationer och i övrigt finns utrustning för träning av olika moment i vården som HLR, Ceps mm.

Landstinget kommer att ta emot 20 läkarstudenter/termin från Linköpings Universitet, med start vårterminen 2019. Läkarstudenterna går termin 1-5 i Linköping och termin 6-11 i Kalmar.

Välkommen att höra av dig om du är intresserad att göra ST-utbildning på Länssjukhuset!