Jeanette nöjd med utbildningen

– En fantastisk utbildning som utvecklade mig både personligt och professionellt, säger Jeanette Qvist, avdelningschef på akutmottagningen i Kalmar.

Efter att ha jobbat som sjuksköterska på hjärtsektionen i över tjugo år och med tiden fått mer ansvar som gruppledare kändes det naturligt att söka landstingets traineeutbildning.

– Rollen som gruppledare gav mig insyn i personalfrågor, ekonomi och ansvar och jag förstod att det var ett område som jag ville utvecklas inom, därför sökte jag trainee. När jag fick reda på att jag blivit antagen kändes det väldigt roligt och spännande, säger Jeanette.

Förutom de verktyg och kunskaper kursdeltagarna fått med sig är det tydligt att utbildningen gett så mycket mer än just den teoretiska delen.

– Det har varit en fantastisk utbildning. Utbildningens första del handlade mycket om att lära känna sina svagheter för att förstå vad just jag behöver jobba med hos mig själv för att kunna bli en bra chef. Det var också just den delen som gjorde att vi som grupp kom varandra nära. Jag har fått nya vänner och har utvecklats massor, både som person och professionellt, säger Jeanette.

Utbildningen startade i september 2015 och avslutades i början av 2017, men Jeanette fick redan under 2016 jobb som chef.

– Att söka en chefstjänst mitt i utbildningen var inte planen, och att söka på annan avdelning än hjärtsektionen fanns inte i min värld när jag började utbildningen. Då var jag fast besluten om att vara kvar på hjärtsektionen. Men när tillfället att söka tjänsten som avdelningschef på akuten kom upp kände jag att det var ett jobb för mig, så jag sökte och fick det. Med handen på hjärtat kan jag såhär i efterhand se det som en stor fördel att vara på en avdelning där jag inte har en personlig relation till mina medarbete, säger Jeanette.

Utbildningen har gett Jeanette bättre förståelse för att varje medarbetare är unik och behöver olika stöd.

– Jag älskar att arbeta med människor. Det blev tydligt för mig under utbildningen hur viktigt det är som chef att lyssna. Lyssna, lyssna, lyssna. För mig är det viktigt att alla förstår varför de är här och att de gör ett viktigt arbete. Så till alla som är intresserade av ledarskap skulle jag rekommendera att söka utbildningen, den är toppen, avslutar Jeanette.