Utbildningsanställning

Vill du läsa till specialistsjuksköterska, samtidigt som du behåller din lön under studietiden?

Som anställd sjuksköterska i Landstinget i Kalmar har du möjlighet att söka en utbildningsanställning.

Det innebär att du studerar till specialistsjuksköterska med bibehållen lön och samtidigt får en anställning i den verksamhet utbildningen syftar till.

För att få en utbildningsanställning måste du söka till och komma in på den specialistutbildning som tjänsten avser. Specialistutbildningen ges av universitet eller högskola, sista ansökningsdag är 15 oktober.