""

Om Landstinget i Kalmar län

Landstinget har visionen att vara hälsolänet - för ett friskare, tryggare och rikare liv.

In English

Landstinget i Kalmar län har 7 000 medarbetare som alla jobbar för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets medborgare. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur och kollektivtrafik för hela länet.

Landstinget i Kalmar län är länets största arbetsgivare. Över 70 procent av våra medarbetare arbetar inom olika vårdyrken men det finns också yrkesgrupper som tekniker, ingenjörer, köks- och städpersonal, lärare och administrativ personal.

Ekonomiskt är landstinget också den verksamhet i länet som har störst omsättning med cirka 8 miljarder kronor per år.

Presentation av Landstinget i Kalmar län (mars 2018)

Presentation of the Kalmar County Council (mars 2018)