Nya psykiatrilokaler

Nya psykiatrilokaler

 • Nu bygger vi nya lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar län

  Specialistpsykiatrins nya lokaler kommer att ligga i nära anslutning till sjukhuset på respektive ort i Kalmar, Oskarshamn och Västervik och samla verksamhetens olika delar under ett tak.

  Byggnationerna har föregåtts av ett långt förberedelsearbete med stort verksamhetsinflytande. Samtliga avdelningar inom specialistpsykiatrin har varit involverade i workshops och arbetsgrupper tillsammans med arkitekter och Landstingsfastigheter för funktionsplanering och utformning. Allt för att få en modern, välkomnande, patientfokuserad, patientsäker och trygg verksamhet med utvecklingsmöjligheter.

  Genom att samla specialistpsykiatrin olika delar tydliggörs och förenklas övergångar samt ger möjlighet till flera andra samordningsvinster för verksamheterna.

  För tidsplan och närmare presentation kring byggnationen – se respektive ort.

  Har du frågor och funderingar med koppling till de nya psykiatrilokalerna, ta en titt i Frågor och svar här nedan. Hittar du inte svar där är du välkommen att skicka din fråga till nya.psykiatrilokaler@ltkalmar.se.

 • Projekt Kalmar
 • Projekt Oskarshamn
 • Frågor och svar

  Här hittar du vanliga frågor och svar om byggprojekten.

  • Kalmar

   När startar bygget?

   Planerad start av nya psykiatrihuset sker i januari 2018. Innan byggnationsstart är det mycket som ska förberedas och arbetet pågår för fullt. Bland annat kommer vi anpassa och bygga om parkeringarna för att bereda plats åt byggprojektet.

   När står huset klart?

   Preliminärt ska byggnaden vara klar 2020 och verksamheten flyttar in under våren 2021.

   Påverkar bygget parkeringsmöjligheterna?

   En del av de nuvarande parkeringsplatserna kommer försvinna samtidigt som nya byggs i anslutning till sjukhusområdet. Nuvarande personalparkeringar kommer flyttas en bit för att ge patienteter och besökare plats närmast sjukhusentréerna.

   Kommer det bli en patientcaféteria i våra nya psykiatrilokaler i Kalmar?

   I huvudentrén kommer det finnas en loungedel med kaffe- och varuautomater.

   Hur påverkar bygget framkomlighetsvägar till och från Länssjukhuset?

   Viss påverkan kommer att ske under de olika byggetapperna. Fortlöpande information ges via Ltkalmar.se och informationsskärm vid huvudentrén på sjukhuset.

   Vid behov kommer trafiken att omledas genom skyltning.

   Tillsammans med representanter från räddningstjänsterna: ambulans, brandkår och polis, har vi utarbetat en plan för säkra utryckningsvägar.