Nya psykiatrilokaler i Kalmar

I direkt anslutning till Länssjukhuset i Kalmar byggs nya lokaler för en specialistpsykiatri i utveckling.

Att samla specialistpsykiatrins alla verksamheter och kompetenser under ett tak öppnar möjligheter för bättre övergångar och ett fördjupat samarbete.

Första spadtaget för det nya psykiatrihuset togs 1 juni 2018. Inflyttning för verksamheterna beräknas kunna ske våren 2021.

Stor vikt har lagts vid alla inblandades förståelse för den verksamhet och vård som ska bedrivas i lokalerna. Det har skett genom s k Partnering, ett arbetssätt med ett nära samarbete mellan arbetsgrupper från samtliga verksamheter, byggentreprenörer och arkitekt redan i ett tidigt skede av processen.

En första bild

För att ge en ungefärlig bild av det nya psykiatrihuset har vi tagit fram gestaltningsförslag på hur det kan komma att se ut. Men fortfarande kan mycket hända under arbetsprocessen innan huset är färdigställt 2021. Se bilderna >>

Live från byggarbetsplatsen

Följ utvecklingen av bygget med 5-minutersintervall genom vår kamera på plats >>

För aktuella driftstörningar gällande till exempel parkering, se "Driftstörningar"

Har du frågor om bygget av de nya psykiatrilokalerna i Kalmar – och hittar inte svaret under "Frågor och svar" – kontakta oss gärna på nya.psykiatrilokaler@ltkalmar.se