Nu bygger vi nya lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar län

Specialistpsykiatrins nya lokaler kommer att ligga i nära anslutning till sjukhuset på respektive ort i Kalmar, Oskarshamn och Västervik och samla verksamhetens olika delar under ett tak.

Byggnationerna har föregåtts av ett långt förberedelsearbete med stort verksamhetsinflytande. Samtliga avdelningar inom specialistpsykiatrin har varit involverade i workshops och arbetsgrupper tillsammans med arkitekter och Landstingsfastigheter för funktionsplanering och utformning. Allt för att få en modern, välkomnande, patientfokuserad, patientsäker och trygg verksamhet med utvecklingsmöjligheter.

Genom att samla specialistpsykiatrin olika delar tydliggörs och förenklas övergångar samt ger möjlighet till flera andra samordningsvinster för verksamheterna.

För tidsplan och närmare presentation kring byggnationen – se respektive ort.

Har du frågor och funderingar med koppling till de nya psykiatrilokalerna, ta en titt i Frågor och svar här nedan. Hittar du inte svar där är du välkommen att skicka din fråga till nya.psykiatrilokaler@ltkalmar.se.