Kalmar

När startar bygget?

Planerad start av nya psykiatrihuset sker i januari 2018. Innan byggnationsstart är det mycket som ska förberedas och arbetet pågår för fullt. Bland annat kommer vi anpassa och bygga om parkeringarna för att bereda plats åt byggprojektet.

När står huset klart?

Preliminärt ska byggnaden vara klar 2020 och verksamheten flyttar in under våren 2021.

Påverkar bygget parkeringsmöjligheterna?

En del av de nuvarande parkeringsplatserna kommer försvinna samtidigt som nya byggs i anslutning till sjukhusområdet. Nuvarande personalparkeringar kommer flyttas en bit för att ge patienteter och besökare plats närmast sjukhusentréerna.

Kommer det bli en patientcaféteria i våra nya psykiatrilokaler i Kalmar?

I huvudentrén kommer det finnas en loungedel med kaffe- och varuautomater.

Hur påverkar bygget framkomlighetsvägar till och från Länssjukhuset?

Viss påverkan kommer att ske under de olika byggetapperna. Fortlöpande information ges via Ltkalmar.se och informationsskärm vid huvudentrén på sjukhuset.

Vid behov kommer trafiken att omledas genom skyltning.

Tillsammans med representanter från räddningstjänsterna: ambulans, brandkår och polis, har vi utarbetat en plan för säkra utryckningsvägar.