Landstingsarkiv

Landstingsarkivet i Kalmar tar emot, bevarar, vårdar och tillhandahåller handlingar som inkommit för slutarkivering från landstingets olika organ.

I arkivet bevaras äldre administrativa och medicinska handlingar från landstingets verksamheter från bildandet 1863. 1865 delades Kalmar län upp i två landstingsområden, ett i norr och ett i söder. Handlingar från de båda landstingen, samt efter sammanslagningen 1971 och fram till idag återfinns i Landstingsarkivet. Materialet kommer från nedlagda verksamheter bl.a. landstingets skolor, vårdhem, sjukhus och barnavårdscentraler men även arkivhandlingar som barnmorskeböcker, journaler från Sankta Gertruds psykiatriska sjukhus samt protokoll från landstingets nämnder och styrelser finns att tillgå.

När du vill läsa en allmän handling

Landstingets handlingar är till stor del allmänna handlingar som du enligt offentlighetsprincipen har rätt att ta del av. Undantag är om en handling omfattas av sekretess. Begäran att ta del av en handling eller uppgifter ur en handling prövas alltid. Normalt får du ta del av alla uppgifter, dock kan det finnas situationer då uppgifter av sekretesskäl inte lämnas ut. Det kan finnas många anledningar till att man vill ta del av handlingar hos Landstingsarkivet. Du kanske behöver en kopia på ditt betyg från en landstingsdriven skola eller läsa din journal. Det finns även möjlighet att läsa protokoll eller beslut som tagits i landstinget. Landstingsarkivet tillhandahåller enbart patientjournaler från nedlagda verksamheter. Kontakta därför i första hand behandlande klinik/läkare för att få ut kopior på din journal.

Beställ handlingar

Du kan beställa kopior av sådana arkivhandlingar som får lämnas ut. Vid beställning erhåller privatpersoner de första nio sidorna gratis, för den tionde sidan tas det ut en avgift på 50 kr. För varje sida därutöver tillkommer 2 kr.

"Patientjournaler från nedlagda verksamheter, som skickas till privatpersoner, skickas alltid rekommenderat med mottagningsbevis. Om beställaren ska betala för kopiorna, dvs. 10 sidor eller fler, betalar denne även för rekommenderat brev."