Diarium

Sök ärende, skrivelser och beslut i landstingets diarium.

I landstingets diarium registreras handlingar som kommer till myndigheten, till exempel brev och ansökningar, och handlingar som upprättas vid myndigheten, till exempel beslut och utredningar. I landstingets diarium kan du söka handlingar som har diarieförts under de senaste 12 månaderna. Du kan t.ex. göra en sökning på veckans ärenden eller skrivelser.

I diariet finns bara information om registrerade handlingar. Om du vill ta del av handlingar, få upplysningar om äldre ärenden eller veta mer om ett visst ärende kan du kontakta Diariet, se kontaktuppgifter i kolumnen till höger.