Diarium

Sök ärende, skrivelser och beslut i landstingets diarium.

I landstingets diarium registreras handlingar som kommer till myndigheten, till exempel brev och ansökningar, och handlingar som upprättas vid myndigheten, till exempel beslut och utredningar. I landstingets diarium kan du söka handlingar som har diarieförts under de senaste 12 månaderna. Du kan t.ex. göra en sökning på veckans ärenden eller skrivelser.

I diariet finns bara information om registrerade handlingar. Om du vill ta del av handlingar, få upplysningar om äldre ärenden eller veta mer om ett visst ärende kan du kontakta Diariet.