Detta gör landstinget

Landstinget i Kalmar län är geografiskt detsamma som Kalmar län. Landstinget är en politiskt styrd organisation.

Landstinget i Kalmar län är länets största arbetsgivare med närmare 7 000 anställda och en total årsbudget på över 8 miljarder kronor. 

Landstinget ansvarar för länets hälso- och sjukvård, vilken finns på mer än 30 orter runt om i länet.

Landstinget i Kalmar län ansvarar för tandvård i länet genom Folktandvården. Det gäller både barn- och ungdomstandvård samt tandvård till vuxna. 

Landstinget erbjuder rehabilitering och habilitering till barn/ungdomar och vuxna.

Fyra av länets folkhögskolor drivs i landstingets regi. Landstinget har även ansvar för regional kulturverksamhet, fördelning av regionala kulturanslag, fördelning av anslag till studieförbund, ungdomsorganisationer och idrott.

Landstinget är huvudman för kollektivtrafiken i länet. Verksamheten drivs av trafikförvaltningen Kalmar länstrafik - KLT - med ansvar för regional reseplanering, färdtjänst och sjukresor.

För ett friskare, tryggare och rikare liv

Samtliga verksamheter och samtliga anställda inom landstinget arbetar för ett friskare, tryggare och rikare liv. Det gemensamma uppdraget beskriver vi så här:

"Vi utgår från medborgarnas behov och erbjuder vår samlade kompetens och våra tjänster inom hälso- och sjukvård, folktandvård, kollektivtrafik, kultur och utbildning för bättre hälsa i hela länet".

Landstingets fokusområden

För att samla samtliga anställda till att arbeta för gemensamma målet att ha Sveriges bästa kvalitet, säkerhet och tillgänglighet finns följande områden i fokus:

  • Bra bemötande och delaktighet
  • Främja hälsa
  • Digitalisering och innovativa lösningar
  • En av Sveriges bästa arbetsplatser