Fysisk aktivitet

Om fysisk aktivitet

Att vara fysiskt aktiv är en viktig faktor för att förebygga och behandla bland annat hjärt/kärlsjukdom, stroke, diabetes typ 2, cancer och psykisk ohälsa.

Människan har gått från fysiskt krävande arbeten där man varit beroende av att med egen kraft transportera sig till att idag tillbringa allt mer tid stillasittande under transport, jobb och fritid. Fysisk aktivitet är inte längre en del av de vardagliga rutinerna utan ses som ett motionspass och träning. Allt fler människor blir sjuka av stillasittande arbete och brist på rörelse och motion på fritiden. Samtidigt ökar kunskapen om betydelsen av fysisk aktivitet för folkhälsan.

Pågående och planerade insatser

Andelen fysiskt aktiva varierar i länet. Landstinget prioriterar insatser för särskilda grupper däribland barn och unga samt äldre. Riktade insatser såsom "Kom igång"-satsningen och "Sund Smart Stark Senior" har gjorts i kommuner där det funnits ett behov utifrån nationell och regional data. Det hälsofrämjande arbetet kommer framöver att utvecklas för att förebygga fysisk inaktivitet hos barn och unga liksom asylsökande/nyanlända.

Tillsammans med Smålandsidrotten, P4 Kalmar, Högby IF och Kalmar FF arrangerar landstinget årligen "Världens Barn-loppet" med syfte att uppmuntra och inspirera länets invånare till fysisk aktivitet.   

Arbetet med fysisk aktivitet och satsningen "Kom igång" finns idag integrerad i landstingets folkhälsoplan.

Kontakt

Folkhälsoutvecklare med ansvarsområde fysisk aktivitet:

Hanna Johansson (0480-445227)