Hälsolänet

Landstinget i Kalmar län har som vision att vara Hälsolänet. För att uppnå det arbetar vi både hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande för att du som vill ska ha möjlighet att välja hälsosamma levnadsvanor och förbättra din hälsa.

Livsstilsmottagningar

Livsstilsmottagningar finns på länets alla hälsocentraler och kan ge dig råd och stöd om du vill förändra dina vanor kring mat, tobak, fysisk aktivitet, alkohol, sömn och stress. På livsstilsmottagningarna finns en hälsokoordinator som har en viktig och central funktion. De kan hänvisa invånare och patienter med FaR (Fysisk aktivitet på recept) till FaR-ledare i föreningslivet. Om du vill sluta använda tobak kan du få komma till en tobaksavvänjare på hälsocentralen. Hälsokoordinatorn är länken mellan läkaren och de lokala förutsättningarna, allt för att ge dig stöd till en hälsosam livsstil.