Prioriterade folkhälsoområden

Tobak, fysisk aktivitet, psykisk hälsa och jämställdhet/jämlikhet är särskilt prioriterade områden inom folkhälsoarbetet. Dessa har bestämts utifrån invånarnas hälsoläge och finns förankrade i landstingets verksamhetsövergripande styrdokument - landstingsplanen.