Epidemiologi

Epidemiologi är en grundläggande del av folkhälsovetenskapen som innebär att vetenskapligt studera hälsans och ohälsans utbredning samt dess orsaker i en befolkning – dvs. ta reda på hur du som bor i Kalmar län lever och mår. Med hjälp av dessa kunskaper kan vi sedan göra prioriteringar och utforma insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa och sjukdom hos länets invånare.