Hälsans fördelning

Nationella och lokala studier visar på skillnader i hälsa mellan befolkningen i länets kommuner. Skillnaderna i hälsa mellan kommunerna hänger statistiskt sett ihop med att det finns stora skillnader i levnadsvanor och i livsvillkor.

Majoriteten av de kommuner som har mer gynnsamma livsvillkor ligger idag vid länets kustband. Utrikesfödda personer mår generellt sämre än inrikesfödda men det finns stora variationer utifrån födelseland.