Ölands folkhögskola

Telefon: 0485-564 400
Besöksadress: Ölands folkhögskola, Skogsby 144

Ölands folkhögskola

En forskande och gestaltande pedagogik Utgångspunkten i en forskande och gestaltande pedagogik är det undersökande arbetssättet och berättandet.

Det är i poesin, musiken, dramat, litteraturen, filmen, fotot och övriga konstnärliga uttrycksformer som människan kommit längst när det gäller möjligheterna att synliggöra och gestalta sina berättelser, drömmar, kunskaper, visioner och idéer om själva livet. Detta stärker yttranderätten och människors självkänsla.
Studerande kommer till Ölands folkhögskola med varierande bakgrund och behov. Därför är utbildningarna grupperade i allmänna och särskilda kurser och i tre olika nivåer. Skillnaden mellan särskilda och allmänna kurser är att de allmänna kurserna kan ge den studerande ett omdöme. Folkhögskolans omdöme ger den studerande rätten att söka till högskole- och universitetsutbildningar i den särskilda folkhögskolekvoten.

Öppettider: Måndag-Fredag 07:30-16:00

Postadress: Ölands folkhögskola, Skogsby 144, 386 93 Färjestaden