Funktionshinderfrågor

I alla samhällen finns människor med funktionsnedsättningar till följd av sjukdom eller skada.

Man uppskattar att var femte person i Sverige har någon form av funktionsnedsättning som påverkar den dagliga livsföringen.

Flera oberoende välfärdsundersökningar (bland annat SCB och Socialstyrelsen) visar att människor med funktionsnedsättningar har sämre levnadsvillkor och hälsa och är mindre delaktiga i samhällsgemenskapen än befolkningen i övrigt. Men de har likväl utifrån samhällets erkända värdegrund precis samma rätt som andra att bli delaktiga i samhällslivet och få jämlika levnadsvillkor.

Landstingets funktionshinderpolitiska program och plan är integrerad i landstingsplanen.