Integration

Vi underlättar för nyanlända att etablera sig i Sverige bland annat genom att erbjuda språkutbildning i sjukvårdssvenska.

Se filmen i en mobil enhet

Asyl och flyktinghälsovård - identifierar sjukvårdskompetens

Vår asyl och flyktinghälsovård erbjuder alla asylsökande och flyktingar en kostnadsfri hälsoundersökning. Vid undersökningen tar vi även reda på vilka som har sjukvårdsutbildning. Flera nyanlända har tidigare jobbat som bland annat läkare, sjuksköterskor, tandläkare eller barnmorskor i sina respektive hemländer.

Vägen till svensk yrkeslegitimation

Vi informerar dem om hur vägen till svensk yrkeslegitimation ser ut. Syftet är att tidigt komma igång med att få sina betyg översatta och bedömda, samt få en inblick i hur det är att arbeta hos oss.

Sjukvårdssvenska och språkpraktik

För att få yrkeslegitimation krävs tillräckliga kunskaper i svenska. Därför erbjuder vi kurser i sjukvårdssvenska vid två av våra folkhögskolor. Nyanlända kan börja gå dessa kurser redan under asyltiden.

Upplägget är tre skoldagar med språkutbildning och två dagar med praktik inom hälso- och sjukvården.

- Det går inte att lära sig svenska utan att prata svenska med svenskar, säger Fouad Badr, som tidigare har gjort språkpraktik.

Språkutbildningen i sjukvårdssvenska pågår tills den studerande har ett godkänt betyg i svenska.

Prov och tjänstgöring

När den nyanlända har ett godkänt betyg i svenska, bestämmer Socialstyrelsen om nästa steg. Detta kan se olika ut, men går ut på att personen ska göra ett medicinskt kunskapsprov och praktiskt tjänstgöring inom hälso- och sjukvården. Därefter beslutar Socialstyrelsen om yrkeslegitimation. 

Viktigt med samarbete

För att integrera nyanlända så snabbt och effektivt som möjligt krävs samverkan, både mellan landstingets olika verksamheter och med bland annat Arbetsförmedlingens lokala kontor och länets kommuner.