Statistik

Kultur- och fritidsmedelsstatistik i Kalmar län

2004 genomförde Regionförbundets förtroendevalda revisorer en granskning av hur Regionförbundets kulturmedel fördelades i länet, det resulterade i rapporten Kulturmedel 2004. Efter Kulturmedels-rapporten 2004 beslutade Regionförbundets styrelse om en ny rapport kompletterad med kommunernas kultur- och fritids-verksamheter, den gavs ut 2005.

Därefter har Kultur- och fritidsmedelsrapporter sammanställts varannat år. Drygt tio år tillbaka kan vi följa hur kultur- och fritidsmedel har fördelats i länet, det ger intressanta och unika tidsperspektiv och statistik. Med åren har rapporten utvecklats med nya inslag och perspektiv, som bland annat jämställdhetsperspektiv, vilket gör sammanställningen unik i sitt slag.

Vid årsskiftet 2015/2016 flyttades ansvaret för den regionala kulturverksamheten från Regionförbundet till Landstinget i Kalmar län. Vid landstingets kulturnämnd 2016-02-26 beslutade nämnden att en kultur- och fritidsmedelsrapport ska tas fram vartannat år. En ny enkät kommer att skickas maj-juni 2018.

Kultur- och fritidsmedelsrapporten 2015

Kultur- och fritidsmedelsrapporten 2013

Kulturens del i jämställd tillväxt 2013