Konst i landstingets lokaler

Landstinget i Kalmar län har en konstsamling som omfattar över 8 000 verk.

Samlingen representerar den svenska konstens utveckling i lokala, nationella och i vissa fall internationella sammanhang. Konstsamlingen förnyas varje år genom inköp av framför allt verk från aktiva konstnärer i länet.

Landstingets konstsamling utgör unika konstverk som förvärvats på galle­rier, museer eller andra offentliga institutioner. Konsten lånas ut för exponering i landstingets lokaler. Till konstsamlingen hör även perma­nent utsmyckning i landstingets offentliga miljöer. Vid nybyggnationer avsätter landstinget 1 % av nyproduktions­kostnaden för konstnärlig gestaltning av nya lokaler.

På landstinget finns en konsthandläggare som arbetar med inventering, dokumentation, arkivering, vård och stöldsäkring av konsten. Samtlig konst finns dokumenterad i ett digitalt arkiv. Ölands folkhögskola har huvudansvaret för inköp av konst och samordning av utsmyckningsuppdragen. Ny upphandling av konst och uppdrag till konstnärer vid ny- och ombyggnationer annonseras på denna sida och Kultur Kalmar län på Facebook. Vi annonserar också via konstpool.se och konstnärsorganisationers hemsidor.