Upphandling av konstkonsulter med projektledaransvar

Landstingskonsten i Kalmar län söker projektledare till konstprojekt i samband med ny- och ombyggnationer som startar våren 2018.

Ny- och ombyggnadsprojekt i vårt landsting bekostas enligt enprocentsregeln. Vi har flera kommande projekt med start denna vår. Det största är Västerviks nya psykiatriska vårdbyggnad med närmare 10 miljoner kr avsatt till konst. Vi tar nu in ansökningar till kommande projekt genom en första kvalificering.

Vi söker engagerade och kunniga konstkonsulter som sammanställer och genomför konstprogram i samarbete med verksamhet och byggare. Konsulten är ansvarig för sammanställningen av den konstnärliga gestaltningen i specifika projekt, arrangerar urval av konstnärer enligt gällande riktlinjer och följer upp projektet fram till slutbesiktning.
Vi söker anbud främst från personer med erfarenhet av liknande uppdrag, med utbildning inom konst, arkitektur och offentlig konst. Uppdragen kräver god samarbetsförmåga och kännedom om byggprocessen. Förmåga att bedöma materialtekniska frågor och hållbarhetsaspekter. God kunskap om nutida konst och dess möjlighet att infogas i och berika offentliga miljöer med specifika krav är en förutsättning.

Ansökan

Sker enligt modellen Dynamiskt inköpssystem (DIS)
I det första steget kvalificeras ett antal sökande. De uppdateras sedan kontinuerligt om kommande projekt. Varje nytt uppdrag specificeras enligt förutsättningarna för det projektet och anbud tas in för avrop.
Avrop kan också komma att göras på kombination av 2 eller 3 mindre projekt. Vi kommer att göra avrop till bland annat Västerviks nya psykiatribyggnad omedelbart efter att fas 1 är klar i mitten av februari.

Fas 1 – Kvalificeringsfasen

AnnonsAnsökanKvalificering av leverantörerBesked om kvalificering till leverantörer

Fas 2 – Dynamiskt inköpssystem upprättat

Kontinuerlig antagning av leverantörer under systemet giltighetstidAvrop – Inbjudan att lämna anbud vid specifikt behovAnbudUtvärderingTilldelningAvropsavtal skrivs med vinnande leverantör

Landstingskonsten i Kalmar län

Vi är en liten enhet med för närvarande ca en och en halv konstsamordnare för främst byggnadsankuten konst. Vi har också en halvtidsanställd konsthandläggare som sköter katalogisering och utlån av löskonst m.m.
Som upphandlad konsult med projektledaransvar hos oss rapporterar du till vår konstsamordnare och följer våra upphandlingsprinciper. Vi strävar efter hög konstnärlig kvalitet och en transparent urvalsprocess. Som riktmärke använder vi länets konstpolicy. Konstpolicy 202015.pdf

Ansökan

Info om det dynamiska inköpssystemet

Upphandlare
Ylva Westbergh tel: 0480-849 47 mail: ylva.westbergh@ltkalmar.se

Konstsamordnare
Jörgen Platzer tel: 0485- 564 457 mail: jorgen.platzer@ltkalmar.se