Upphandling av konstkonsulter

LANDSTINGSKONSTEN I KALMAR LÄN SÖKER KONSTKONSULTER VÅREN 2018

Landstinget i Kalmar län bygger nytt och bygger om på flera ställen i länet. Vi söker nu konstkonsulter med projektansvar för att genomföra konstprogram till dessa nyetableringar.

Kommande projekt som påbörjas under våren 2018 kommer att ha konstbudgetar mellan ca 10 Mkr och 100 tkr.

Upphandlingen av konstkonsulter är anpassat till LOU och genomförs som Dynamiskt Inköpssystem (DIS) i två steg.

Läs mer här om anbudsförfarande, förutsättningar och länkar till ansökan.