Övriga verksamheter med regionalt bidrag

Landstinget i Kalmar län fördelar även verksamhetsbidrag till följande kulturverksamheter: