Skola, hälsa och näring

Samverkan mellan kultur och andra samhällsområden.

Barn och unga är sedan länge en prioriterad målgrupp inom länets kultur. Alla barn och unga ska ha möjlighet att uppleva, delta och utöva olika sorter av konst och kultur. Möjligheten att erbjuda barn och unga kultur sker främst genom skolan, musik/kulturskolan, bibliotek och föreningslivet.

Skola och kultur

Alla människor ska ha möjlighet att uppleva och utöva kultur och "kultur bara för att" – kulturen för dess eget värde. Inom Landstinget finns en stor politisk uppslutning kring för att Kalmar län skall vara ett Hälsolän och i RUS:en finns att målen för kultur ska nås genom samverkan inom hälsaområdet. Via en gemensam förstudie har Landstinget och Regionförbundet kartlagt vad som är aktuellt nationellt, hur läget ser ut i kommunernas omsorg och inom Landstingets vård och psykiatri.

Hälsa och kultur

Olika typer av utbildningar inom kulturområdet inspirerar och ökar på sikt tillväxten av företag. Det ställer krav på stödstrukturer från samhället motsvarande dem som finns för traditionella näringar, inkubatorsverksamhet och nätverk.

Genom de regionala överenskommelserna med landstinget ska kulturorganisationerna samarbeta med och stödja yrkesverksamma inom kulturområdena med fortbildning och utvecklingsinsatser.

Näring och kultur

 

Foto: Ölands museum Himelsberga