Stöd till studieförbund och ungdomsorganisationer

Här hittar du blanketter och formulär som är kopplade till anslag för studieförbund och ungdomsorganisationer som kan erhålla ersättning från förvaltningen.

Landstinget har ansvar för fördelning av anslag till studieförbund, ungdomsorganisationer och idrott. Landstinget är även huvudman för fyra av länets fem folkhögskolor.

Folkhögskolor

Studieförbund

Studieförbundens regionala verksamhet - Redovisningmall

Riktlinjer för studieförbund

Ungdomsorganisationer

Regionalt anslag för ungdomsorganisationer - Ansökningsblankett

Lokalavdelningar/medlemsföreningar i ungdomsförbund - förteckningsmall

 

Foto: Studieförbundet Vuxenskolan