Globala mål i Landstinget

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att lösa klimatkrisen.

Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. Så här bidrar vi till de globala målen inom Landstinget i Kalmar län.

Vill du läsa mer om FNs globala mål och dess 169 delmål kan du här det här >>