Vård

Landstinget största verksamhet är att erbjuda vård till länets invånare i form av hälso- och sjukvård, primärvård, tandvård och psykiatrisk vård.

Sjukhusvård

Den största verksamheten för landstinget är att erbjuda hälso- och sjukvård till länets invånare. I Kalmar län finn tre sjukhus i form av Länssjukhuset i Kalmar, Oskarshamns sjukhus och Västerviks sjukhus. Sjukhusen erbjuder akut och specialiserad vård.

Primärvård

I länet finns också 28 hälsocentraler som oftast är den primära kontakten för patienterna. På hälsocentralerna erbjuds även bland annat barn- och mödrahälsovård och asyl-och flyktingvård.

Tandvård

Inom landstinget finns även Folktandvården och specialisttandvården som erbjuder tandvård. 

Sjukvårdsrådgivning

För sjukvårdsrådgivning kan man ringa 1177 eller gå in på sjukvårdsrådgivningswebbplatsen 1177.se.

Privata vårdgivare

Ett flertal privata vårdgivare har avtal med Landstinget i Kalmar län och kan också erbjuda vård till länsinvånarna.

Psykiatrisk vård

Landstinget erbjuder även psykiatrisk vård för barn, unga och vuxna samt specialiserad psykiatrisk vård.