Dokument för leverantörer

Som leverantör till Landstinget i Kalmar län behöver du ta del av flera olika dokument. Några av de dokument du behöver finns i rutan till höger.

Uppförandekod

Landstinget i Kalmar län samarbetar med Sveriges landsting och regioner för socialt ansvarstagande i offentlig upphandling. Som leverantör till landstinget måste du följa "Sveriges regioner och landstings uppförandekod för leverantör", se dokument i rutan till höger.

Bygg- och förvaltarenheten och Fastighetsdrift

För dig som är leverantör till Bygg- och förvaltarenheten eller Fastighetsdrift gäller speciella rutiner. Dessa rutiner och övriga dokument hittar du i rutan till höger.