Dynamiska inköpssystem

Landstinget bjuder in leverantörer att ansluta sig till dynamiska inköpssystem.

Användandet av dynamiskt inköpssystem innebär att ansökande leverantörer först kvalificeras och sedan blir tillfrågade vid aktuellt behov. Det finns ingen begränsning på antalet leverantörer som kan kvalificeras och systemet är öppet för ansökningar under hela systemets giltighetstid. Det innebär bl.a. att om en leverantör vid en viss tidpunkt inte uppfyller ett kvalificeringskrav kan denne återkomma med en ansökan senare under systemets giltighetstid och godkännas då.

När ett behov uppstår hos Landstinget skickas det ut en avropsförfrågan till samtliga kvalificerade leverantörer som ingår i det dynamiska inköpssystemet och som då får möjlighet att lämna anbud på det kontrakt som ska tilldelas. Tilldelning sker därefter till en leverantör och ett separat avropsavtal tecknas.