E-faktura till Landstinget i Kalmar län

Landstinget i Kalmar län arbetar för att effektivisera fakturahanteringsprocessen genom att ta emot elektroniska fakturor.

Vi arbetar aktivt för att få fler leverantörer att skicka elektroniska fakturor. Förutom att spara pengar på porto, papper, kuvert och toner gör ni även en insats för miljön. Svefaktura är den dominerande standarden för e-fakturor och är det format vi valt att arbeta med. Vi tar även emot fakturor i EDI-format.

Observera att en faktura via mail eller PDF inte är en e-faktura i detta sammanhang.

InExchange

Landstinget har avtal med InExchange om att ta emot elektroniska leverantörsfakturor via deras fakturaväxeltjänst. InExchange erbjuder olika tjänster för att skicka elektroniska fakturor.

För mer information – kontakta InExchange, telefon 0500-44 63 60 eller e-post.

Fakturareferens

Alla inkommande fakturor till Landstinget i Kalmar län ska vara märkta med en referens. Referensen skall beställaren uppge vid beställnings-/köptillfället och du som leverantör kan kräva att beställaren uppger denna.

Referensen har sju eller fem siffror och anges på fakturan i fältet Er referens. I Svefakturaformatet ska referensen läggas in i fältet Invoice/RequistionistDocumentReference.

Förutom referensen är det bra om beställarens namn framgår på fakturan. Det är viktigt att fakturareferensen kommer först, sedan kan även namnet skrivas in.

I de fall Landstinget i Kalmar län har uppgett ett order-/beställningsnummer i samband med ordern/beställningen ska detta nummer skickas i svefakturafältet OrderLineReference/Order Reference enligt SVE-fakturastandard.

Avsaknad av referens- och/eller ordernummer kan leda till att fakturan inte kan betalas på förfallodagen.

Fakturaadress och övrig information

Organisationsnummer
232100-0073
Momsregistreringsnummer
SE232100007301
GLN
7332767000003
VAN
InExchange