Handläggare för upphandlingsfrågor

Upphandlingssektionen ansvarar för gemensamma varu-, tjänste- och byggupphandlingar inom landstinget.

BASENHETSCHEF Telefon:  
Jesper Zetterström 0480-426 692
     
UPPHANDLARE                                                                                           
Handlägger och ansvarar för upphandlingar och avtal.    
Bodil Martinsson - Medicinska förbrukningsvaror 0480-44 52 68
Caroline Rosander - Livsmedel, nutrition och dialys, RUSS 0480-815 69
Christian Sjöström - Medicinskteknisk utrustning 0480-842 46
Emelie Karlsson även Juridik - Tjänster 0480-842 54
Göran Larsson - Medicinteknisk utrustning 0490-874 70
Hans Engdahl - Tjänster 0480-44 52 69
Lena Runesson - Labb, operation och allmänna 0480-845 63
Margaretha Rosengren - Hjälpmedel, textil, kontorsprodukter och CSR 0480-845 34
Mikaéla Andersson - Medicinska förbrukningsvaror och hjälpmedel 0480-899 33
Sofie Höglander - Läkemedel, Förbrukningsartiklar och SLUGG  0480-842 07
Staffan Carlson - Fastighetsrelaterat, livsmedel och allmänna  0480-41 80 35
Valentino Katinic - Tandvård och ortopedi  0480-847 73
Ylva Westbergh - Fastighetsrelaterat, städartiklar  0480-849 47  
   
INKÖPARE                                                                                                    
Agneta Winroth - Inköp/inköpsanmodan 0480-840 59  
Sandra Söderberg - Inköp/inköpsanmodan 0480-42 66 18  
   
 MATERIALCONTROLLER                                                                                
Konsulterar vid tester, utvärderingar och uppföljning av sjukvårdsprodukter.     
Therese Lindgren - Materialcontroller sjukvårdsprodukter 0480-44 87 40   
 
JURIDIK                                                                                                   
Torbjörn Karlsson även upphandling - KLT, IT och ersättningsetableringar  0490-862 94   
 
INKÖPSCONTROLLER                                                                                  
Ingvar Brynolf även avtal  0480-843 40   
     
AVTALSCONTROLLER                                                                                     
Annica Palmqvist - Uppföljning av avtal
 0480-899 74