Hearing

En hearing är "ett tillfälle till samtal", som kan göras i ett marknadsanalysarbete inför en eventuell upphandling.

Landstinget bjuder in leverantörer inom ett upphandlingsområde för en dialog om hur en eventuell upphandling skulle kunna genomföras.