Ekonomi

Vi erbjuder vård, utbildning och kollektivtrafik till våra länsinvånare. Finansiering utgörs av landstingsskatt, statsbidrag och avgifter.

Landstingets finansieras till största delen genom landstingsskatten och statsbidrag. Ytterligare en inkomstkälla är de avgifter som tas ut vid patientbesök och resor.

Den största delen av landstingets pengar går till driften av de olika verksamheterna, det vill säga till hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kollektivtrafik, administration och övrig verksamhet.

Årsredovisning

Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelse, årets resultat, ekonomisk redogörelse, förvaltningsöversikter, landstinget i siffror, nyckeltal, koncernredovisning, revisionsberättelse med mera.

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

 Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2012