Landstingets ledning

Landstingsdirektörens ledningsgrupp:

 

Ingeborg Eriksson

Ingeborg Eriksson Tf landstingsdirektör
Telefon: 0480-841 96 

 

Karl-Johan Bodell

Karl-Johan Bodell Trafikdirektör, Kalmar Länstrafik
Telefon: 010-21 21 100 

 

Ann-Sofie Dejke

Ann-Sofie Dejke Kanslidirektör
Telefon: 0480-84177

 

Florence Eddysson-Hagg

Florence Eddyson-Hägg Psykiatridirektör, Psykiatriförvaltningen
Telefon 0480-843 22

 

Niklas Föhgner, Primärvårdsdirektör, Primärvårdsförvaltningen
Telefon: 0492-175 30

 

Johan Hallenborg

Johan Hallenborg IT-direktör, IT-förvaltningen
Telefon: 0480-837 47

 

Sofia Hartz

Sofia Hartz Planeringsdirektör, Planeringsenheten 
Telefon: 0480-84160

 

 Liselott Heiding, Tandvårdschef
Telefon: 0480-846 68

 

Gull-Britt Johansson

Gull-Britt Johansson Förvaltningschef, Kultur- och bildningsförvaltningen
Telefon: 0480-844 14 

 

Lars Mattsson

Lars Mattsson, Ekonomidirektör
Telefon: 0480-842 90

 

Jörgen Ohlsson

Jörgen Ohlsson, Förvaltningschef, Landstingsservice
Telefon: 0480-840 40

 

Magnus Persson

Magnus Persson, Utvecklingsdirektör
Telefon: 0480-845 25

 

Porträtt Johan Rosenqvist

Johan Rosenqvist, Hälso- och sjukvårdsdirektör, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Telefon: 0480-44 81 06

 

Peter Rydasp

Peter Rydasp, HR-direktör
Telefon 0480-841 36

 

Anna Strömblad

Anna Strömblad, Kommunikationsdirektör
Telefon: 0480-842 59