Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledning

Johan Rosenqvist
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Telefon: 0480-44 81 06

Henrik Holmberg
Sjukhuschef, Västerviks sjukhus
Telefon: 0490-874 14

Birgitta Hjalmarsson
Sjukhuschef, Oskarshamns sjukhus
Telefon: 0480-842 43

Annkristin Svensbergh
Sjukhuschef, Länssjukhuset i Kalmar
Telefon: 0480-448 210

Gunhild Nordesjö Haglund
Chefläkare, Länssjukhuset i Kalmar
Telefon: 0480-816 33

Elmar Keppel
Chefläkare, Oskarshamns sjukhus
Telefon: 0491-782 717

Anna Michaëlsson
Chefläkare, Västerviks sjukhus
Telefon: 0490-861 16

Ulf Månsson
Ekonomichef, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Telefon: 0480-842 80

Magnus Johansson
HR-chef, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Telefon: 0480-814 89

Per Ingvarsson
Hälso- och sjukvårdsstrateg, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Telefon: 0480-817 33

Anna Nyqvist
Kommunikatör, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Telefon: 0480-849 62