Chefer på Landstingsservice

Landstingsservice består av medarbetare från flera yrkesgrupper, som har specialkompetens inom olika områden.

Tillsammans ansvarar, utför och utvecklar vi servicetjänster för landstingets alla verksamheter. Vi jobbar för att landstingets service ska bli lite bättre – varje dag.

Kontakta ansvarig chef

Bygg- och förvaltarenheten

Förvaltar landstingets fastigheter och ansvarar för landstingets stora och komplexa byggprocesser.

Iréne Brodell, basenhetschef
Telefon: 0480-841 93

Administration

Ansvarar för faktura- och lönehantering, kundtjänst, teleservice och arkivverksamhet.

Magnus Andersson, basenhetschef
Telefon: 0490-872 55

Fastighetsdrift

Ansvarar för drift och underhåll av landstingets komplexa byggnader och utrustningar och arbetar med avancerad teknik, vilket är en stor del av dagens sjukvård.

Perry Essén, basenhetschef
Telefon: 0490-866 48

Kost och lokalvård

Ansvarar för hela måltidskedjan, från att maten lagas i köken till att den serveras av måltidsvärdar till patienterna på avdelningarna, samt till besökare i restauranger och caféer. Ansvarar även för lokalvården i landstingets alla verksamheter.

Åsa Andersson, basenhetschef
Telefon: 0480-814 98

Logistik

Ansvarar för förrådshantering, hjälpmedel, transport och tvätteri.

Nermina Imsirovic, basenhetschef
Telefon: 0480-842 14

Upphandling

Genomför upphandlingar och konsulterar landstingets olika verksamheter i avtal och upphandlingsfrågor.

Jesper Zetterström, basenhetschef
Telefon: 0480-42 66 92

Ekonomi och verksamhetsutveckling

Denna enhet är ett stöd för både ledning och verksamhet när det gäller ekonomi och verksamhetsutveckling.

Agnette Fredriksson, ekonomichef och basenhetschef
Telefon: 0480-844 02

HR

HR ansvarar för personal- och kompetensförsörjning, hälsa och arbetsmiljö, rekrytering, avtals- och arbetsvillkor samt utveckla och stödja chef- och medarbetarskap.

Marie Millard, HR-chef
Telefon: 0480-840 12