Primärvårdsförvaltningens ledning

Niklas Föghner
Primärvårdsdirektör
Telefon: 0480-899 99

Mattias Alvunger
Chefläkare
Telefon: 0480-847 20

Patrik Glasberg
Primärvårdsstrateg
Telefon: 0480-841 22

Joakim Söderlindh
Ekonomichef
Telefon: 0490-874 17

Ann-Sofie Sjöstam
Personalchef
Telefon: 0492-175 32

Emma Allgren
Verksamhetsutvecklare
Telefon: 0480-847 05