Psykiatriförvaltningens ledning

Florence Eddyson-Hägg
Psykiatridirektör
Telefon: 0480-843 22

Charlotta Brunner
Chefläkare
Telefon: 0480-815 15

Sofia Velinder
Verksamhetschef Vuxenpsykiatri mitt
Telefon: 0491-78 25 71

Christian Jansson
Verksamhetschef Vuxenpsykiatri norr
Telefon: 0490-872 57

David Jervehed
Verksamhetschef Vuxenpsykiatri söder
Telefon: 072-518 46 33

Sanna Karlsson
Verksamhetschef Barn- och ungdomspsykiatri
Telefon: 070-513 41 04

Eva Pleijel
Personalchef
Telefon: 0480- 41 80 13

Tomas Kristiansson
Sjukvårdsstrateg
Telefon: 0480-445 398 

Affe Lindén
Sjukvårdsstrateg
Telefon: 0480-842 10

Muris Sipo
Ekonomichef
Telefon: 0480-841 94