Landstingets pressrum

Vårt pressrum ger dig information och nyheter om Landstinget i Kalmar län samt hur du kommer i kontakt med oss gällande pressrelaterad frågor.

Pressjour

Som journalist kan du vända dig till vår pressjour på telefonnummer 0480-841 31 för att få hjälp. Pressjourens roll är att lotsa er till rätt verksamhetsföreträdare inom organisationen och hjälpa er att hitta de snabbaste vägarna till information. Ansvaret för mediekontakterna i landstinget följer chefsansvaret inom respektive verksamhetsområde. För djupare information inom olika frågor kontakta ansvarig inom respektive verksamhetsområde

Vid olycksfall

Vid olyckor eller andra händelser där media har behov av information om patienters tillstånd, lämnar vi ut olycksfallsrapporter via växeln, 0480-840 00. Dessa innehåller standarduppgifter om ålder, kön och skadans svårighetsgrad. Vilka uppgifter som kan lämnas ut avgör behandlande läkare.

En bulletin kan dock dröja på grund av de svåra förutsättningar som ofta råder vid akuta skador och olyckor. Sjukvården gör alltid sitt yttersta för att ge snabb och korrekt information till media. Målet är att inom tre timmar efter att patienten kommit in till akuten kunna lämna en olycksfallsrapport. Vid problem att få fram olycksbulletiner, kontakta landstingets pressjour.

Fototillstånd och filmtillstånd

­Om du vill fotografera eller filma inom lokaler tillhörande Landstinget i Kalmar län behöver du ett fototillstånd alternativt filmtillstånd. Detta av hänsyn till patientsekretessen samt anhörigas och andra besökares integritet.

För foto-/filmtillstånd kontakta pressjouren på telefon 0480-841 31.