Pressmeddelanden & nyheter

 • Årets konstnärsbelöning utsedd

  Pressmeddelande

  Årets konstnärsbelöning på 100 000 kronor ur Uddenberg-Nordingska Stiftelsen går till Theo Janson.

 • Fler hjärtintensivplatser i Oskarshamn

  Pressmeddelande

  I juni flyttas vården av svårt sjuka hjärtpatienter i Oskarshamn till egna hjärtintensivvårdsplatser på medicinkliniken.

 • Följsamhet till klädregler måste prioriteras

  Pressmeddelande

  Mätningen i mars visar ett försämrat resultat av följsamheten till klädregler i landstinget. 86,4 procents följsamhet mot rikets snitt på 93,4.

 • Gåva för att driva Sinnenas park

  Pressmeddelande

  Landstinget får en större gåva för att driva och utveckla Sinnenas park vid Länssjukhuset i Kalmar.