Pressmeddelanden & nyheter

 • Kom igång-satsning för seniorer

  Nyhet

  Seniorerna i Kalmar är i fokus för en större Kom igång-satsning för att få seniorer att hålla sig friska och vid god hälsa.

 • Landstinget på länskonferens om integration

  Nyhet

  Förbättrad integration, höjd kompetens och ökad samverkan i länet är målet med integrationsprojektet ”Vi blir fler” som startade den 1 september.

 • Begränsad framkomlighet inför psykiatribygge

  Nyhet

  Inför kommande byggstart stängs västra entrén till Hus 48 tillfälligt. Istället hänvisas patienter och besökare i första hand till huvudentrén.