Pressmeddelanden & nyheter

 • Lex Maria-anmälan efter missad fraktur

  Lex Maria

  Chefläkare Anna Michaëlsson vid Västerviks sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en armbågsfraktur missats.

 • Lex Maria-anmälan efter missad TIA

  Lex Maria

  Chefläkare Elmar Keppel vid Oskarshamns sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan symtom på en så kallad TIA inte uppmärksammats.

 • Lex Maria-anmälan efter dödsfall

  Lex Maria

  Chefläkare Elmar Keppel vid Oskarshamns sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en intern kommunikationsmiss som ledde till ett dödsfall.